Archief:

Categorieën

het is een beetje stil in huis…

Update: met antwoorden van college d.d. 27 maart cursief toegevoegd!

Vandaag, 13 maart, stelde Vincent Oldenborg vragen aan het college, naar aanleiding van een aardig artikeltje in “De Utrechtse Internet Courant” over Wijk In Bedrijf Lombok. Dat is een initiatief van de Gemeente Utrecht sinds midden 2008:

Wijk in Bedrijf Utrecht is er voor alle gevestigde en startende ondernemers en ondernemersverenigingen in Utrecht met extra aandacht voor diegenen die gevestigd zijn of zich willen vestigen in de vijf krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen en Hoograven. Met dit initiatief willen de gemeente Utrecht en de Kamer van Koophandel de wijk- en buurteconomie in de stad duurzaam stimuleren en versterken. Dit kan bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid en het verbeteren van de leefbaarheid in deze wijken.”

Opvallend in het artikel is de constatering dat een en ander, nu het per januari van dit jaar allemaal weer veranderd is ook nu na 4 jaar nog wel enige bekendheid moet krijgen. En daarbij wordt dan gespiegeld aan de kennelijke bekendheid van Seats2Meet op HC, MoreelsePark te Utrecht. En wordt erop gehoopt dat als Wijk In Bedrijf wat meer bekendheid krijgt, ondernemers minder blijven ‘hangen’ bij S2M.

Dat brengt Stadspartij Leefbaar Utrecht tot de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven hoeveel sinds 2008 in Wijk In Bedrijf is geïnvesteerd, inclusief de kosten voor externe inhuur van adviseurs, etc.

Het project Wijk in Bedrijf Utrecht heeft van juli 2008 tot maart 2012 in totaal € 1.691.041,00 gekost. Dit is inclusief het HRM project wat in opdracht van Sociale Zaken onder de vlag van Wibu is uitgevoerd. Wijk in Bedrijf Utrecht is de basisvoorziening uit ons programma Wijkeconomie en Kleinschalig Ondernemerschap mede gefinancierd met GSB en EFRO gelden . (zie ook de commissiebrief Wijkeconomie d.d. 1 juli 2011 en de Raadsinformatieavond d.d. 20 september 2011).

2. Is er vanuit Wijk In Bedrijf, of vanuit de gemeentelijke Economische Zaken, contact geweest met Seats2Meet, om na te gaan of er samengewerkt kan worden?

Ja. Vanuit Wijk in Bedrijf Utrecht is er overleg met alle aanbieders van flexibele werkruimte in de stad. Ook Seats2Meet is hierbij aangesloten.

3. Is er kennis aanwezig bij WijkInBedrijf resp Economische Zaken hoe zelf een S2M vestiging op te zetten?

Nee, die kennis is er niet. Het is ook zeker niet onze intentie om een aanbieder te zijn van flexibele werkplekken. Zoals in de commissiebrief over wijkeconomie van 1 juli 2011 aangegeven en toegelicht tijdens de Raadsinformatieavond van 20 september 2011 is de loketfunctie van Wijk in Bedrijf als pilot omgebouwd naar een (net) werkspot voor ZZP’ers en ondernemers gerund door ZZP’ers. Doel is een ontmoetingsplek te realiseren waar een gezamenlijk een training- en advies aanbod voor elkaar wordt gerealiseerd. Om dit te bereiken kunnen ondernemers gebruik maken van de beschikbare ruimte in ruil voor het delen van kennis, adviseren en van andere ondernemers en eventueel verzorgen van trainingen/workshops. De ZZP werkspot zal met ingang van 2013 zelfvoorzienend zijn.

4. Zo niet, bent u vanuit Economische Zaken, of vanuit Wijk In Bedrijf, bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om op korte termijn gebruik te gaan maken van de kennis en software van Seats2Meet (4), om te zorgen dat Wijk In Bedrijf project voor Utrechtse ondernemers en zzp-ers na jaren uiteindelijk succesvol kan worden afgerond?

Ja, Zoals aangegeven wordt er vanuit Wijk in Bedrijf gesproken met de aanbieders van flexibele werkplekken in Utrecht , waaronder seats2meet, om te bezien waar samenwerking mogelijk is.

Kontakt leggen met S2M gaat eenvoudig via http://www.myowns2m.com/

Reactiemogelijkheid gesloten