Archief:

Categorieën

vragen over industrieel erfgoed op gemeentelijke monumentenlijst

Vandaag, 20 maart, heeft Vincent Oldenborg schriftelijke vragen aan het college gesteld betreffende de gemeentelijke monumentenlijst. Want door een afschrift van een gezamenlijk schrijven van Usine, de Provinciale Commissie bond Heemschut en de commissie Erfgoed Oud Utrecht aan het college, zijn wij attent gemaakt op het feit dat er nog altijd geen keuze zou zijn gemaakt uit de inventarisatie Industrieel Erfgoed, zoals die in 2009 en 2010 heeft plaatsgehad, ten behoeve van de gemeentelijke monumentenlijst. Terecht wijzen voornoemde organisaties op de risico’s voor mogelijke sloop, zoals heeft plaatsgevonden met de schoorsteen aan de Vlampijpstraat. Dat leidt onze fractie tot de volgende vragen:

  1. Waarom heeft tot op heden geen selectie van geïnventariseerd industrieel erfgoed ten behoeve van de gemeentelijke monumentenlijst plaatsgehad?
  2. Wanneer mogen wij een voorstel tot plaatsing van de geselecteerde objecten op de gemeentelijke monumenten lijst verwachten?
  3. Welke maatregelen neemt het college in de tussentijd zodat, mogelijke te beschermen, objecten niet al verdwenen zijn, voordat ze op de lijst kunnen worden geplaatst?
  4. Hoe staat het met de bescherming van potentiële monumenten die gesignaleerd zijn als waardevolle representanten van de “nieuwere tijd”?

Reactiemogelijkheid gesloten